info@lewishukuk.com
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1

Takip Edin:

Hukuk Davaları

Davalar talebe göre hukuk davaları, ceza davaları ve idari davalar olmak üzere üçe ayrılır. Bütün dava türleri kapsamında Lewis Hukuk'tan destek alabilirsiniz

Hukuk Davaları Nedir?

Hukuk Davası kişinin sahip olduğu hak ile ilgili yargıya başvurarak hukuksal korunma istemesidir. Kişilerin herhangi bir hak ihlali durumunda yargıya gitmeleri için uygun nitelikte iddiaya sahip olmaları gerekir. Hukuk davaları açılması için yargıya taşınan konu kanun ve kurallara aykırı olmamalıdır.

Davalar talebe göre hukuk davaları, ceza davaları ve idari davalar olmak üzere üçe ayrılır. Davalı ve davacı, hukuk davalarındaki iki taraftır. Hakkı ihlal edilen taraf davacı ihlal eden ise davalıdır. Hukuk davalarında tarafların delilleri sunması gerekir. Tasarruf ilkesi gereğince kimse zorla dava açamaz. Hakim davaya resen bakamaz. Davacı davasından vazgeçmesi de tasarruf ilkesi ile ilgilidir.

Başta Hukuk Davaları olmak üzere Göçmenlik Hukuku, Ticaret Hukuku ve diğer hukuk alanları ile ilgili uzman desteği almak için https://lewishukuk.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hukuk Davaları Hangileridir?

Hukuk dava türleri şu şekilde incelenebilir:

Eda Davası:

Eda davası, edim davası olarakta bilinir. Davacının, davalının mahkûm edilmesini talep ettiği davalardır.

Tespit Davaları:

Herhangi bir hukuki ilişkinin olup olmadığı konusuna netlik kazandırmak için açılan davalardır. Hukuki ilişkinin varlığı için müspet tespit davası yokluğu için menfi tespit davası açılır.

İnşai Davalar:

İnşai davalar, daha önce var olmayan bir durumu hukuki olarak yeniden yaratmaya, var olan hukuki bir durumu ise değiştirmeye ya da sona erdirmeye yönelik davalardır.

Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları:

Alacaklının, asgari ya da bir miktar değer belirlenmesi amacı ile açtığı hukuk davalarıdır.

Objektif Dava Birleşmesi:

Objektif dava birleşmesi, davacının davalıya karşı birden fazla birbirinden bağımsız istemi aynı dilekçede ortak yetkili mahkemeye sunmasıdır.

Terditli Davalar:

Terditli davalar, davacının birden fazla istemde bulunduğu, önce asıl istem sonra yardımcı istemlerin incelenmesini talep ettiği dava türüdür.

Seçimlik Davalar:

Seçimlik dava, seçim hakkı kendine ait olan borçlunun bu hakkı kullanmaktan kaçınması halinde alacaklının açtığı davadır.

Kısmi Dava:

İstem konusu bölünebilir ise kalan kısmın talep hakkı saklı tutularak bir kısmının talep edildiği davalardır.

Mütelahik Davalar:

Mütelahik davalar, davacının talebi ile dava dilekçesinde birden fazla nedene dayandığı hukuk davaları türüdür.

Topluluk Davaları:

Topluluk davaları, dernekler ve tüzel kişiler, temsil ettikleri kesimin menfaatini korumak için hukuka aykırı durumun giderilmesi amacıyla açtıkları davalardır.

Anlaşmazlıklar için mahkemede dava açmak en uygun çözüm olarak belirlendi ise hak kaybını önleyecek yaklaşımlar için hukuki destek almak ve bunu yaparkende alanında yetkili hukuk avukatları ile çalışmak önem arz etmektedir.

Hukuk davaları için ayrıntılı bilgi edinmek ve hukuki destek almak için Lewis Hukuk ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Kanada göçmenlik hukuk işlemleri alanında profesyonel hizmet almak için https://lewishukuk.com/ sitesi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Hemen Lewis Hukuk ile iletişime geçin

istanbul-barosu-logo-lewis-hukuk
law-society-logo-lewis-hukuk
Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.