info@lewishukuk.com
Hürriyet Mh. Vatan Cad. No: 2, Ortadoğu İş Merkezi, Daire: 9-B, Kâğıthane/İstanbul

Takip Edin:

- Ticaret -Şirket İçi Transfer Programı Yoluyla Kanada Çalışma İzni Başvurusu

31 Ekim 20200

Şirket İçi Transfer Programı (ICT) Yoluyla Kanada Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirket İçi Transfer Programı (“ICT”), uluslararası şirketlerin çalışanlarını; Kanada’daki ana şirkete, şubeye, bağlı şirkete veya iştirake transfer etmelerini sağlar. ICT Kanada Çalışma İzni Programıyla Kanada’ya gelen çalışanların, C-12 muafiyet kodu altında İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinden (“LMIA”) muaf tutulan bir çalışma izni almaları gerekir. LMIA muafiyeti, ICT Kanada Çalışma İzni sürecini LMIA çalışma iznine kıyasla daha hızlı ve basit hale getirir. ICT Programının asıl hedefi, nitelikli çalışanları geçici olarak Kanada’ya transfer ederek; yönetim etkinliğini geliştirmek, Kanada ihracatını genişletmek ve denizaşırı pazarlarda rekabet yeteneğini artırmaktır.

Lewis Hukuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için hakkımızda sayfasını https://lewishukuk.com/lewis-hukuk-hakkinda/ ziyaret edebilirsiniz.

Genel Şartlar

Şirket içi transfer edilecek çalışanın ICT kategorisinde yer alan Kanada Çalışma İzni başvurusu yapabilmesi için aşağıda yer alan şartların sağlanması gerekir:

1. İstihdam

Yabancı çalışanlar halihazırda uluslararası bir şirket tarafından istihdam edilmeli ve söz konusu uluslararası şirketin Kanada’daki ana şirketi, şubesi, bağlı şirketi veya iştiraki olan bir girişimde çalışmayı amaçlaması gerekir. Söz konusu çalışanlar yabancı şirketin meşru ve sürekli bir biriminde istihdam edilecektir (burada 18-24 ay makul bir asgari sınır olarak kullanılabilir). Bu şart start-up şirketlerine uygulanmaz.

Program kapsamında ICT Kanada çalışma izni başvurusu şartlarından birisi de yabancı çalışanların, ilk başvuru tarihinden hemen önceki üç yıl içinde en az 1 yıl tam zamanlı pozisyonda devamlı olarak yabancı şirket tarafından istihdam edilmesidir. Dikkat edilmelidir ki yabancı şirketteki tam zamanlı iş tecrübesi her zaman bir şart değildir. Nitekim Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (“IRCC”) yetkilileri, başvuruyu yalnızca bu temele dayanarak reddetmek yerine başka birtakım faktörleri de birlikte değerlendirebilmektedir.

Şirket İçi Transfer Programı (ICT) Yoluyla Kanada Çalışma İzni Başvurusu, kanada ict, LMIA çalışma izni, ict programı, lewis hukuk

2. ICT Meslek Kategorileri

Yabancı çalışanlar, ICT Kanada çalışma izni kapsamında geçici bir süre için yabancı şirketin Kanada’daki daimî ve sürekli bir biriminde üst düzey yönetici, kıdemli yönetici veya uzman bilgi kapasitesi pozisyonuna transfer edilmelidir.

a. Üst Düzey Yöneticiler ve Kıdemli Yöneticiler

Üst düzey yönetici ve kıdemli yönetici pozisyonundakiler, bir şirketin veya bir şirketin belirli bir iş bölümünün faaliyetlerini, bağımsız olarak ya da orta yöneticiler aracılığıyla planlar, organize eder, yönetir veya denetler. Üst düzey yönetici ve kıdemli yöneticiler çoğunlukla bir işletmenin politikalarının uygulanmasından sorumlu kişilerdir.

Üst Düzey Yöneticiler (Executive) esas olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunurlar:

 • İşletmenin sevk ve idaresini veya işletmenin ana bileşenini veya birimini yönetir;
 • İşletmenin, bileşeninin veya biriminin hedef ve politikalarını belirler;
 • Karar yapım aşamasında geniş bir takdir yetkisine sahiptir; ve
 • İşletmenin daha üst düzeydeki yöneticilerinden, yönetim kurulundan veya hisse sahiplerinden yalnızca genel denetim veya nezaret alır.

Kanada’da Şirket Kurmak için destek alabileceğiniz uzman Lewis Hukuk Ofisi faaliyet alanlarına https://lewishukuk.com/uzmanlik-faaliyet-alanlari/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kıdemli Yöneticiler (Manager) esas olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunurlar:

 • İşletmeyi, işletmenin; bir departmanını, alt bölümünü, birimini veya bileşenini yönetir;
 • Aşağıda yer alan çalışanların işlerini denetler ve kontrol eder:
  • Diğer yönetici ve denetçilerin;
  • Profesyonel çalışanların; veya
  • İşletme veya işletmenin departmanını veya alt bölümü bünyesindeki ana bir birimi yönetir.
 • İşe alma ve işten çıkarma veya bunları ve terfi ve ayrılma yetkisi gibi diğer personel işlemlerini tavsiye etme yetkisine sahiptir; başka hiçbir çalışan doğrudan denetlenmiyorsa, işletme hiyerarşisi içinde veya yönetilen birimle ilgili olarak üst düzey görev yapar ve,
 • Günlük faaliyetlerin veya çalışanların yetkisindeki birimin işleyişi konusunda takdir yetkisini kullanır.
b. Birim Yöneticisi

ICT Kanada çalışma izni programı bağlamında birim yöneticileri, şirketteki ana bir birimi yönetir, ancak personeli yönetmesi gerekli değildir. Ana birim ekseriyetle, işletmenin amaçlarına ulaşmak için vazgeçilemez veya önemli bir bolümü oluşturur. Bir birim yöneticisi, işletme veya yönetilen birim bünyesinde üst düzey bir seviyede çalışmalıdır. Bunun yanında, birimin günlük işlemlerinde takdir yetkisi bulunmaktadır. Aşağıda yer alan unsurlar birim yöneticisi konumunu destekleyebilir:

 • Diğer yöneticilere koordinasyon ve rehberlik sağlamak;
 • Yüksek para değeri olan varlıklar veya satışlar üzerinde sorumluluğa sahip olmak;
 • Taşeron firmaların işlerini yönetmek.
c. Uzman Bilgiye Sahip Çalışan

Bir başvuru sahibinin, uzman bilgiye sahip çalışan (specialized knowledge worker) muafiyetinden yararlanması için; (i) ileri seviye uzmanlık bilgisi ve (ii) şirketin ürünü, hizmeti, araştırması, ekipmanı, teknikleri veya yönetimi hakkında özel bir bilgiye sahip olması gerekir. Meslek (NOC Kodu), eğitim, tecrübe süresi, kurs, iş teklifi süresi, cari ücret seviyesi gibi unsurlar, yabancı çalışanın uzman bilgiye sahip olup olmadığını değerlendirirken yetkililerin kararlarını daha iyi yönlendirmelerine yardımcı olabilir.

Kanada göçmenlik konusunda uzman destek alabileceğiniz hukuk danışmanlık bürosu Lewis Hukuk ’a https://lewishukuk.com/ sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

IRCC, uzman bilgisini benzersiz ve yaygın olmayan bilgi olarak kabul etmektedir; tanım gereği, uzman bilgiye belirli bir firmanın yalnızca küçük bir grubu veya küçük bir yüzdesi sahip olabilir. Bu nedenle uzman bilgiye sahip çalışanlar, yalnızca çok yetenekli çalışan olduklarını değil, esas olarak şirketteki kilit çalışan olduklarını kanıtlamak zorundadır. Söz konusu standartların sağlandığını ispat etme yükü ise başvuru sahibine aittir. Bu konudaki ispat dokümanları, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki belgeleri içerebilir:

 • Özgeçmiş
 • Referans mektubu
 • Şirketten alınan destek mektubu
 • Kazanılan eğitim seviyesini özetleyen görev tanımı
 • Söz konusu alandaki tecrübe süresi
 • Söz konusu alanda elde edilmiş sertifika veya dereceler
 • Yayınların ve ödüllerin listesi (mevcutsa)
 • Kanada’da yapılacak işin detaylı bir tanımı

Şirket İçi Transfer Programı (ICT) Yoluyla Kanada Çalışma İzni Başvurusu, kanada ict, LMIA çalışma izni, ict programı, lewis hukuk

3. Nitelikli ilişki

Şirketler Arasında

Yabancı çalışanların, halihazırda istihdam edildikleri yabancı işletmeyle arasında nitelikli bir ilişki bulunan Kanada’daki bir işletmeye transfer edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Kanadalı işletme ve yabancı işletme, aralarında ana şirket, bağlı şirket, şube veya iştirak adı altında bir iş ilişkisi olan tüzel kişilikler olmalıdır. Kanadalı şirket ve yabancı şirket, iş yapıyor veya yapacak olmalıdır.

Yabancı Çalışan ve İşveren Arasında

ICT Programı kapsamında yabancı bir çalışana ICT Kanada çalışma izni verilebilmesi için, yabancı çalışan ile transfer edildiği şirketin Kanada birimi arasında bir işveren-işçi ilişkisi olması gerekir. İşverenin çalışanın çalışma performansına ilişkin talimat verme ve kontrol etme hakkı, söz konusu nitelikli ilişkinin belirlenmesinde temel bir unsurdur. Kanada birimi tarafından tam zamanlı istihdam öngörülürken, yabancı çalışanın Kanada’da tam zamanlı hizmet sunmasına gerek yoktur. Örneğin bir üst düzey yönetici, normal çalışma saatlerini Kanada ve ABD’deki ofisi arasında bölebilir. Yabancı çalışanın Kanada birimi tarafından ödeme almasına gerek yoktur, ancak uygulamada genellikle ödeme Kanada birimi tarafından yapılır.

Kanada Çalışma İzni Süresi

ICT Programı kapsamında verilen ilk Kanada çalışma izni genellikle 1 yıllık dönem için verilir. Genellikle start-up şirketlerinde durum böyledir. Öte yandan, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda, ICT Kanada çalışma izni üst düzey yöneticiler veya kıdemli yöneticiler için en fazla 7 ve uzman bilgiye sahip çalışanlar için ise 5 yıla kadar yenilenebilir:

(i) Kanadalı ve yabancı şirket arasında hala nitelikli bir ilişki olmalıdır;

(ii) Yeni işyeri, geçmiş yılda sürekli olarak mal veya hizmet tedariki sunmuş olmalıdır;

(iii) Yeni işyeri personel kadrosuna sahip olmalıdır.

Maksimum ICT Kanada çalışma izni süresine (üst düzey yöneticiler ve kıdemli yöneticiler için 7 yıl, uzman bilgiye sahip çalışanlar için 5 yıl) ulaşılması durumunda, şirket içi transfer edilen çalışanlar, eğer şirket içi transfer olarak tekrar başvuru yapmak istiyorsa Kanada dışındaki şirkette tam zamanlı olarak 1 yıl çalışmalıdır.

Kanada çalışma izni ve vizesi konusunda uzman desteği veren hukuk danışmanlık bürosu Lewis Hukuk’a https://lewishukuk.com/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
Hürriyet Mh. Vatan Cad. No: 2, Ortadoğu İş Merkezi, Daire: 9-B, Kâğıthane/İstanbul
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.