info@lewishukuk.com
Hürriyet Mh. Vatan Cad. No: 2, Ortadoğu İş Merkezi, Daire: 9-B, Kâğıthane/İstanbul

Takip Edin:

- Ticaret -Ticari Yatırımcılar İçin Kanada Çalışma İzni: İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA

15 Aralık 20200

Kanada çalışma izni almak, Kanada’ya göçmenlik için sıkça kullanılan yollardan biridir. Kanada çalışma izni için birden fazla başvuru yol mevcuttur, bu nedenle hangi çalışma izninin kişinin özel durumuna uyacağını bulmak bazen oldukça zor olabilir. Bu yazıda, ticari yatırımcıların Kanada göçmenlik için seçtiği spesifik bir çalışma izni türü olan “İşletme Sahibi/İşletmeci (Owner-Operator) LMIA” çalışma iznini inceleyeceğiz.

Kanada’ya göçmenlik ile ilgileniyorsanız ilginizi çekeceğini düşündüğümüz “StartUp Vize Programı” konulu yazımıza https://lewishukuk.com/kanada-startup-vize-programi-kanadaya-gocmenlik/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi Nedir?

İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (“LMIA”), Kanada’daki işveren tarafından yabancı bir çalışan işe alınmadan önce edinmesi gereken onay belgesidir. LMIA’den muaf belirli iş kategorileri haricinde, Kanada’daki işverenlerin birçok durumda LMIA almaları gerekmektedir. Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, iş tekliflerini incelemek ve olumlu veya olumsuz LMIA kararı vermek için yetkili otoritedir. Olumlu LMIA alınması ile birlikte Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı’na Kanada Çalışma İzni başvurusunda bulunulabilecektir.

Kanada çalışma izni yanında Express Entry başvurusundan alınabilecek 50 ya da 200 ek puan ile doğrudan daimi oturum başvurusu yapmak da mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda olumlu LMIA belgesi aşağıdaki üç farklı sonuca işaret eder:

– Söz konusu iş için yabancı çalışana ihtiyaç vardır.
– Söz konusu işi yapabilecek Kanada vatandaşı veya daimi oturum sahibi bulunmamaktadır, ve bunlara bağlı olarak
– Yabancı çalışanın işe alınması Kanada işgücü piyasasını kötü yönde etkilemeyecektir.

Kanada Express Entry Programı ile Kanada’da Daimi Oturum konulu yazımızı incelemek isterseniz lütfen https://lewishukuk.com/kanada-express-entry-basvurusu-programi/ sayfasınız ziyaret ediniz.

Ticari Yatırımcılar İçin Kanada Çalışma İzni: İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA

İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA Nedir?

Yabancı iş sahipleri için Kanada’ya yerleşmek ve orada iş kurmak için başvurulabilecek çeşitli Eyalet ve Start-up programları mevcuttur. Ancak bu programlar uzun ve karmaşık başvuru süreçlerinden geçilerek başarılabilmektedir. Yabancı iş sahibi, ya Kanada’da mevcut olan bir işletmeyi satın alarak ya da yeni bir işletme açarak İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA’e başvuruda bulunabilir. LMIA’in bu özel kategorisi, Kanada çalışma izni almada daha hızlı ve daha kolay bir yöntemdir.

Normal LMIA yolundan farklı olarak İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA, iş ilanı yapma şartından muaftır. Bunun yanında, yabancı işverenin sahip olması gereken sermaye miktarı Eyalet Programları göçmenlik programları için gereken yatırımdan daha düşük olabilecektir. Yabancı iş sahibi, (i) işletmede belirli bir kontrol gücü seviyesi kurduğu ve (ii) işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde yönettiği takdirde işletme sahibi-işletmeci olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu kontrol gücü, işten atılamayacak veya azledilmeyecek bir pozisyonda bulunmayı ifade etmektedir.

Kanada’da Ticari İşletme Kuruluşuna Dair Kısa Bir Kılavuz konulu hazırladığımız yazımıza göz atmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Yazımıza https://lewishukuk.com/kanada-ticaret-hukuku-ve-kanada-da-sirket-turleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Genel Şartlar

Kanada çalışma izni LMIA başvurusunda işletme sahibi-işletmeci olarak nitelendirilmek için aşağıda yer alan şartlar sağlanmalıdır.

1. Kontrol Gücü

İşletme sahibi-işletmeci işletmede kontrol gücüne sahip olmalıdır. Kontrol gücü aşağıdaki yollardan biri ile sağlanabilir:

– Tek malik olarak,
– Çoğunluk hissedarı olarak (en az %50,1 oranında hisseye sahip olmak) veya
– Bir hissedarın kontrol gücüne sahip olduğunu onaylayan resmi bir belge sağlayarak (eğer %50,1 oranında hisseye sahip değilse).

Yabancı iş sahibi, işletmede en yüksek pozisyonda olmalıdır. Kontrol gücü, yabancı iş sahibinin işletmedeki pozisyonunu anlatan önemli bir göstergedir ve ilgili iş sahibinin kovulamayacağını veya azledilemeyeceğini kanıtlar niteliktedir.

2. İşletmenin Yönetimine Aktif Katılım

Yabancı iş sahibi işletmede aktif olarak yer almalıdır. Güçlü bir iş tecrübesi ve yabancı iş sahibinin işletmeyi yönetme konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğunu gösteren belgelerle bu şartın sağlanması gerekir. Detaylı bir iş planı hazırlanması ve geçiş planının oluşturulması kurulacak işletmenin ve çalışma izni ile gelecek yöneticinin yönetim planlarını somut şekilde göstermek bakımından ciddi bir role sahiptir.

3. Kanada Vatandaşları veya Daimi Oturum Sahipleri İçin İş Yaratmak ve Bu İşi Devam Ettirmek

İş planı, Kanada vatandaşlarını veya daimi oturum sahiplerini işe alma niyetini de göstermelidir. Kanada işgücü piyasasında olumlu bir etki oluşturacak olan bu şart, işletme sahibi/işletmeci LMIA’in ilk odak noktasıdır.

Ticari Yatırımcılar İçin Kanada Çalışma İzni: İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA

LMIA Değerlendirmesi

Kanada çalışma izni kategorisinde İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA başvurusu için iki farklı yöntem öngörülmüştür. LMIA değerlendirmesi, Kanada’da mevcut olan bir işletmenin satın alınması veya Kanada’da yeni bir işletmenin açılması durumlarına göre değişiklik gösterir.

1. Kanada’da Mevcut Olan Bir İşletme Satın Almak

Kanada’da mevcut bir işletmenin tamamen veya kısmen satın alınması durumunda, LMIA değerlendirmesi aşağıdaki yollardan birine göre yapılır.

1.1. İşletmenin tamamının satın alınması

Yabancı iş sahibinin Kanada’da mevcut olan bir işletmenin tamamını satın aldığına ve LMIA başvurusu için hisse alımını tamamlandığına ilişkin belgeler (hisse alım sözleşmesi, hisse senedi, şirket sözleşmesi, şirketin sicile tescili) işletmenin sahipliğinin elde edildiğine dair güçlü bir delil olarak değerlendirilir.

1.2. Askıda olan tam satın alma

Eğer satın alma işlemi (Kanada’da mevcut olan bir işletmenin tamamının yabancı bir yatırımcı tarafından satın alınması durumu) hala beklemedeyse, yetkili otoriteler işlemin gerçek olup olmadığını değerlendirecektir.

Yetkili otoriteler, hisse alım sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığı, iş planının işletmenin tamamının satın alınmasına uygun olup olmadığı, yabancı iş sahibinin Kanada vatandaşları ve daimi oturum sahiplerine iş imkanı yaratma niyetinin bulunup bulunmadığı gibi birçok hususu gözden geçirmektedirler. Mevcut veya yabancı iş sahibi, satın alma işlemi askıda olan işletmedeki yabancı yatırımcıyı işe almak için LMIA başvurusunda bulunabilir. Bu durumda satın alma tamamlandığı takdirde, yabancı yatırımcı, yani yeni işletme sahibi, yeni bir LMIA başvurusu sunacaktır.

Kanada’ya göçmenlik hakkında merak edilen konuları https://lewishukuk.com/kanadaya-gocmenlik-basvurusu-hakkinda-bilgiler/ sayfasında toparlamaya çalıştık. Okumanızı tavsiye ederiz.

1.3. Kısmi satın alma

Yabancı yatırımcının işletmenin tamamını değil de bir kısmını satın aldığı durumda, yetkili otorite;

(i) işletmenin en büyük kısmının kime ait olduğu,

(ii) yabancı yatırımcının işletmenin asıl veya müşterek sahibi olup olmadığı,

(iii) mevcut ortakların işletmenin yönetimine aktif olarak katılıp katılmadığını, eğer katılıyorlarsa neden yabancı yatırımcının istihdamına ihtiyaç olduğu hususlarını dikkate alacaktır.

2. Kanada’da Yeni Bir İşletme Kurmak

Kanada’da yeni bir işletme kurmak isteyen yabancı iş sahibinin olumlu LMIA ve akabinde Kanada çalışma izni almak için aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir:

(i) Uygulanabilir iş planına sahip olmak,

(ii) Kanada vatandaşı veya daimi oturum sahipleri için iş yaratma ve bu işi devam ettirme niyeti,

(iii) İşletme açmak ve faaliyete geçirmek için hazırlık yapmak,

(iv) İşletmede kontrol gücünü elinde bulundurmak ve işletmenin yönetiminde aktif rol oynamak.

LMIA Onayı ile Kanada Çalışma İzni

Olumlu bir LMIA verildiği takdirde, gerekli başvuruların yapılması sonucunda 1 veya 2 yıl geçerli olacak bir Kanada çalışma izni verilir. İşletme Sahibi/İşletmeci LMIA tipi Kanada çalışma izni, Kanada’ya göçmenlik için iş sahibi yatırımcının Express Entry veya Eyalet Aday Programı ile daimi oturum iznine başvurmasına imkan veren bir yoldur.

Olumlu bir LMIA veya onay mektubu, yabancı iş sahibine 200’e kadar ek Express Entry puanı kazandırmaktadır. Bazı durumlarda bu ek puan, yabancı yatırımcının Express Entry CRS puanını daimi oturum daveti alabilecek kadar yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Ancak bu durum doğrudan bir başvuru daveti verileceğini garanti etmemektedir.

Kanada göçmenlik konusunda gerçek bir destek arıyorsanız sizleri Lewis Hukuk internet sitesi https://lewishukuk.com/ ’a bekliyoruz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
Hürriyet Mh. Vatan Cad. No: 2, Ortadoğu İş Merkezi, Daire: 9-B, Kâğıthane/İstanbul
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.