info@lewishukuk.com
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1

Takip Edin:

- Ticaret -Kanada Ticari İşletme Kuruluşuna Dair Kısa Bir Kılavuz

29 Ağustos 20200

Kanada Ticaret Hukuku ve Kanada’da Şirket Türleri

Kanada Ticaret Hukuku kapsamında tercih edilen ticari işletmenin türü, söz konusu işletmelerin yapılarının oluşturulması, yönetimi, kurucularının ve pay sahiplerinin sorumluluğu gibi birçok hususta çeşitli hukuki etki ve sonuçlar doğurur.

Kanada Hukuku’nda hukuk işletmeleri üç ana şekilde yapılandırılır:

(i) Şahıs Şirketi
(ii) Adi Ortaklık
(iii) Sermaye Şirketi

Her işletme modelinin birbirine kıyasla bazı avantajları ve dezavantajları bulunur.

Bir işletmenin hangi hukuki yapı altında oluşturulacağı ve hangi hukuki yapının işletmenin ihtiyaçlarına en uygun cevabı vereceği belirlenmelidir.

Kanada’da şirket kurmak isteyen işletme sahiplerinin söz konusu modellerin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurması tavsiye edilir.

 

Kanada’da Şirket Türleri ve Kanada’da Şirket Kurmak

Kanada’da şirket kurmak için üç ana ticari işletme türünden biri seçilebilir.

Şahıs Şirketi

Kanada Hukuku’nda en temel ticari işletme yapısı Kanada Şahıs Şirketi’dir. Şahıs Şirketi, işletmenin tek sahibi olacak şekilde yalnızca bir kişi tarafından kurulabilir.

Şahıs Şirketi’nde ticari işletmenin sahibi ile işletme arasında herhangi bir hukuki ayrım yoktur. Şahıs Şirketleri herhangi bir tescil şartına bağlı olmadan kolaylıkla kurulabilir ve ticari faaliyetlerini sürdürebilir.

Ancak işletme sahibinin işletmeyi kendi isminden farklı bir isim altında yönetmek istemesi durumunda, söz konusu işletme için isim tescili yapılması gerekir. İlgili tescil işlemi nispeten kolay ve pahalı olmayan bir süreçtir.

Kanada’da Şirket Kurmak ve Ticaret Hukuku konusunda https://lewishukuk.com/uluslararasi-ticaret-hukuku/ sayfası üzerinden bilgi ve destek alabilirsiniz.

İşletme sahibi, çalışanlar ve iş yüklenicileri gibi başka kişi ve kuruluşlarla sözleşme yapabilir. Ancak işletme sahibi, işletme ile aynı hukuki kişiliği oluşturması sebebiyle kendisi ile sözleşme yapamaz.

İşletme sahibi sözleşme ihlali, haksız fiil ve diğer sorumluluk gerektiren fiillerden dolayı üçüncü kişilere karşı şahsen sorumludur. İşletme sahibinin işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan borçlar karşısında tüm kişisel malvarlığıyla sorumlu olması ve şahsi sorumluluğun sınırlandırılamaması Kanada Şahıs Şirketleri dezavantajları arasında gösterilebilir.

Öte yandan, söz konusu şirketlerin avantajı olarak ise işletmenin finansal kayıp ve zararlarının şahsın vergi gelirinden indirilebilmesi söylenebilir.

Adi Ortaklık

Kanada Adi Ortaklık, Kanada ticaret içtihat hukukunda kabul edilip gelişmiş olsa da halihazırda modern adi ortaklık kanunları ile düzenlenir.

Ontario Adi Ortaklık Kanunu’na göre, Adi Ortaklık için iki veya daha fazla işletme sahibinin ortak kar elde etme amacı ile faaliyette bulunması gereklidir. Adi Ortaklığın, ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz.

İşletme tescili ise işletmenin yönetimi için ortakların isminden farklı bir isim kullanılmadığı sürece gerekli değildir.

Ortaklar; işletmeyi kontrol etme yetkisini kullanır, yönetime katılır, kârı paylaşır ve işletmenin devamı için müşterek sorumluluk altına girer. Her ortak, işletmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerden kişisel malvarlığıyla müştereken sorumludur.

Lewis Hukuk hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için hakkımızda sayfasını lewishukuk.com/lewis-hukuk-hakkinda ziyaret edebilirsiniz.

Sınırsız şahsi sorumluluğun önemli bir sonucu olarak ortakların birbirlerine karşı güven sorumluluğu esası kabul edilmiştir. Söz konusu güven sorumluluğu kapsamında; ortakların, ortaklık işlerine ilişkin konularda dürüstlük kuralına uygun davranması gereklidir. Ortakların kişisel çıkarları ortaklığın çıkarına kıyasla ikincil öneme sahiptir.

Bir adi ortaklık yapısında, bir ya da daha fazla ortak, kendilerine verilen haklar ve yetkilerle orantılı olarak sınırlı sorumluluğa sahip olabilir.

Ontario Sınırlı Sorumlu Ortaklık Kanunu kapsamında sınırlı sorumlu ortaklar, yükümlülüklerini sadece ortaklığa katkı yaptıkları veya katkı yapma konusunda anlaştıkları paranın veya diğer malvarlıklarının değerine ilişkin yükümlülüklerle sınırlayabilir. Sınırlı Sorumlu Ortaklık sınırsız sorumluluğa sahip en az bir ortakla kurulabilir.

Sınırlı Sorumlu Ortaklığı’n kuruluşu için sicil memuruna bir kuruluş beyannamesi sunulmalıdır. İster Sınır Sorumlu olsun ister Kanada Adi Ortaklık olsun, daha ortaklığın kurulması aşamasında iyi yapılandırılmış bir ortaklık anlaşması yapılması, ortakların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerini koruma açısından hayati bir önem arz eder.

 

faaliyet alanları lewis hukuk, hizmetler, göçmenlik hukuku, en iyi göçmenlik danışmanlığı, kanada ticaret

Sermaye Şirketi

Sermaye Şirketleri, hangi yargı yetkisi alanında kurulduğuna ve tabi oldukları Ticari İşletme Kanununun düzenlemeleri ve kurallarına göre değişmek üzere hem eyalet hem de federal Ticari İşletme Kanunlarıyla düzenlenebilir.

Şirket Ana Sözleşmesi’nin imzalanıp tescil işleminin yapılması ile Kanada Sermaye Şirketi’nin kuruluşu tamamlanır. Böylece şirketin, pay sahiplerinde ayrı bir tüzel kişiliği oluşur. Şirketin ayrı bir tüzel kişiliğin bulunmasının en önemli sonucu ise pay sahiplerinin yatırım yaparken ve şirket faaliyetlerine ilişkin risk alırken sınırlı sorumluluktan faydalanabilmesidir.

Şirket, Yönetim Kurulu gibi temsilcileri aracılığıyla kendisine tanınan hakları ve yetkileri kullanabilir. Pay sahipleri, Oy birliğiyle Alınmış Pay Sahipleri Sözleşmesi aracılığıyla Yönetim Kurulunun haklarını ve yetkilerini kısıtlama yetkisini elinde bulundurabilir.

Kanada Hukuku, ticari işletmelerin kurulması için herhangi bir asgari sermaye tutarı öngörmez. Dolayısıyla, küçük işletmelerden büyük holdinglere kadar, sermaye büyüklüğüne bakılmaksızın her tür işletme, sorumluluğun sınırlandırılması amacıyla Kanada Sermaye Şirketi olarak kurulabilir.

Kanada Sermaye Şirketi bu avantajıyla sermaye yatırımcılarını cezbetmede ve pay sahiplerinin muhtelif ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada kullanılabilir. Büyük ortaklık yapılarında, Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzükler ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri gerek pay sahiplerini korumak, gerekse de vergi tasarrufu amacıyla daha somut ve detaylı hükümler içerir.

Ancak özellikle bir veya birkaç pay sahibi olan küçük veya orta büyüklükteki ortaklıklar için Sermaye Şirketi’nde bu derece kapsamlı şirket kuruluş belgelerine sahip olmak şart değildir.

Kanada Ticaret Hukuku ile Türk Ticaret Hukuku Karşılaştırması

Türk Ticaret Hukuku’nda ticari işletmeler,

(i) Tüzel kişiliği haiz olmayan işletmeler

(ii) Tüzel kişiliği haiz işletmeler

olmak üzere iki ana kategoride düzenlenir.

İlk kategori, Şahıs Şirketi ve Adi Ortaklık’tan oluşur ve bu işletmelerin ortak özelliği, ayrı bir tüzel kişiliklerinin bulunmamasıdır. Söz konusu iki işletme türüne ilişkin Türk Hukuku’nda yer alan kanuni düzenlemelerin, Kanada Ticaret Hukuku’ndaki muadili Şahıs Şirketi ve Adi Ortaklık düzenlemeleri ile birçok yönden benzerlik taşır.

İkinci kategoride yer alan işletme türleri ise Kolektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerdir. Bu tür işletmeler, ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması ile nitelendirilir.

Kanada Hukuku, tüzel kişiliği haiz şirketlerin kanuni düzenlemesi bakımından Türk Hukuku’ndan farklılaşır. Nitekim Türk Hukuku’nda ayrı bir tüzel kişiliğe sahip birçok şirket türü düzenlerken Kanada Hukuku bu hususta sadece tek bir türde Sermaye Şirketi öngörmektedir.

Kanada Ticaret Hukuku’nda tüzel kişiliği haiz sadece bir şirket türü öngörülmesine rağmen konuya ilişkin kanuni düzenlemeler, uygulamada şirket sahiplerine Ana Sözleşme, Tüzükler ve Pay Sahipleri Sözleşmeleri aracılığıyla Türk Hukuku’nda yer alan şirket türlerine benzer şekilde şirket yapısını ve özelliklerini şekillendirme esnekliği ve takdir yetkisini tanır.

Ticari işletmelerin Türk Hukukunda yer alan işletme türlerinden birisine uymaları ve bunlara ilişkin yasal düzenlemelere tabi olmaları gerekirken, Kanada Ticaret Hukuku’nun çeşitli şirket türlerine uydurulabilen tek bir şirket türü öngördüğü söylenebilir.

Kanada göçmenlik konusunda uzman destek alabileceğiniz hukuk danışmanlık bürosu Lewis Hukuk ’a lewishukuk.com sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.

Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.