info@lewishukuk.com
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1

Takip Edin:

Miras Hukuku

Miras hukuku bir kişinin ölmesi durumunda mal varlığının kime ve ne oranda geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Lewis Hukuk bürosu ile iletişime geçerek bu alanda uzman desteği alabilirsiniz.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku bir kişinin ölmesi durumunda mal varlığının kime ve ne oranda geçeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras bırakan muris, miras tereke, mirasçı varis olarak adlandırılır.

Ülkemizde miras haklarından kaynaklı anlaşmazlıklar oldukça fazladır. Vasiyetname düzenlenmesi, veraset ve intikal vergisi, vefat eden muris, nesep sorunları, müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklıklar, tebliğ zorlukları gibi konular miras hukuku davaları kapsamındadır.

Miras hukuku davaları sadece miras paylaşımı ile ilgili değildir. Miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkların yanında mal kaçırma davaları da açılmaktadır. Bu noktada davanın türü ve hangi mahkemede açılacağı önemlidir.

Yasal mirasçılar haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde ilgili mahkemelerde miras davası açabilirler. Miras hukuku konusunda alanında uzman hukuk avukatlarından hizmet almak, miras hakkının korunması için oldukça önemlidir.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı vasiyetnamenin varlığına göre farklılık gösterebilir. Murisin bıraktığı vasiyetnamedeki hükümlere göre saklı paylar ihlal edilmeden mal paylaşımı yapılır. Miras sözleşmesi gibi düzenlenmiş bir belge yoksa murisin eşinin varlığına göre miras oranlanır.

Miras hukuku açısından yasal mirasçılar, kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve devlet olarak sıralanabilir. Yasal mirasçılar arasındaki birinci derece varisler, murisin alt soyu olan çocuklarıdır. Çocuklar eşit derecede mirasçı olurken muristen önce vefat eden çocuğu varsa onun hakları alt soyu arasında pay edilir.

Murisin çocuğu yoksa üst soy olan anne baba arasında paylaştırılır. Anne baba hayatta değilse alt soy arasında mal paylaşımı yapılır.

Miras hukuku maddeleri gereğince muris, mirasını dilediği gibi paylaştıramaz. Saklı paylı mirasçıların mirasa dahil olması gerekir. Miras bırakanın eşi, anne-babası, çocuğu ve torunu saklı paylı mirasçıdır. Kardeşler ise saklı paylı konumunda olmamakla birlikte mirasa dahildirler.

Varisler miras bırakanın ölümü sonrası sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirasın paylaştırılmasını isteyebilir.

Miras hukuku alanına giren davalarda hak kaybı yaşanmaması için uzman hukuk avukatlarından hizmet alınması önemlidir.

Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Vasiyetname, miras bırakan kişinin mirasının nasıl paylaşılacağı hususları ile beraber son isteklerini de bildiren yazılı belgedir. Resmi bir vasiyetname için resmi bir memur ve iki tanık gereklidir. Vasiyetnamenin geçerli olması için miras bırakanın ayırt etme gücü yerinde olmalı, korkutma, zorlama gibi baskılara maruz kalmamalı ve 15 yaşından büyük olmalıdır. Varisler vasiyetnamenin uygun koşullarda hazırlanmadığını savunuyorlarsa vasiyetçinin ölümünden sonra bir yıl süresince iptal için miras hukuku davaları açılabilir.

Vasiyetname hazırlamak için zorunlu bir belge yoktur ancak bazı durumlarda yetkililer vasiyet sahibinin ayırt etme gücünün yerinde olduğunu anlamak için sağlık raporu isteyebilir. Vasiyetname hazırlama, vasiyetname iptali, vasiyetnamenin açılması gibi konularda hukuk desteği almak hak kayıplarının ve miras paylaşımı sorunlarının önüne geçer.

Kanada göçmenlik hukuk işlemleri alanında profesyonel hizmet almak için https://lewishukuk.com/ sitesi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Hemen Lewis Hukuk ile iletişime geçin

istanbul-barosu-logo-lewis-hukuk
law-society-logo-lewis-hukuk
Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.