info@lewishukuk.com
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1

Takip Edin:

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, Evlilik Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, İş Sözleşmesi gibi hususları kapsar. Bu alanda Lewis Hukuk Bürosundan destek alabilirsiniz.

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Sözleşme iki ya da daha fazla tarafın birbirine karşı olan hak ve sorumluluklarını açıklayan anlaşmalardır. Sözleşmeler hukuku ise bu anlaşmaların, hukuk ilkeleri çerçevesinde kanunlarla koruma altına alınmasıdır.

Bir sözleşmenin hukuki sayılması için tarafların karşılıklı olarak iradelerini beyan etmeleri gerekir. Sözleşmenin kurulması, taraflardan her birinin yönelttiği teklifi diğer tarafın kabulü ile gerçekleşir. Sözleşme yapma teklifi icap, teklife verilen olumlu cevap ise kabuldür. Sözleşmeler hukuku gereğince İcap ve kabul uygun şekilde bir araya geldiğinde sözleşme kurulur.

Sözleşmeler Hukuku ve diğer hukuk alanlarında hizmet almak için lütfen https://lewishukuk.com/ ile iletişime geçiniz.


Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Sözleşmeler Hukuku esaslarına göre sözleşmeler iki taraf arasında yazılı olarak düzenlenen evraklardır. Yasal yükümlülük bildirir ve karşılıklı onay gerektirir. Bir sözleşme örneğinde ad-soyad veya unvan, adres, sözleşme konusu, tarafların hak ve sorumlulukları, imzaları bulunması gerekir. Bunların dışındaki hususlar sözleşme özelliğine göre farklılık gösterir.

Geçerli bir sözleşme için; karşılıklı onay, teklif ve kabul hususları, göz önünde bulundurulması gereken durumlar belirlenmelidir. Hak kaybı yaşamamak için sözleşmeler hukuku alanında deneyimli hukuk avukatları ile çalışmak önemlidir.

Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

Sözleşmeler standart bir forma sahip olmamakla beraber farklı durumlar için hazırlanan her sözleşme içerisinde bulunması gereken genel başlıklar şu şekildedir;

  • Sözleşmenin başlığı
  • Sözleşmenin tarihi
  • Tarafların isimleri
  • Sözleşme konusu
  • Tarafların hak ve yükümlülükleri
  • Sözleşmenin müeyyideleri ve cezai şartı
  • Sözleşmedeki yükümlülükler karşılığı taraflara verilecek teminat
  • Sözleşme sonunda yer alan ad, soyad ve imza alanları
  • Sözleşmenin üç nüsha halinde hazırlanması

Sözleşme hazırlanması konusunda uzman desteği almak için Lewis Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Sözleşme türleri; mülkiyetin devri amacı güden sözleşmeler, kullandırma amacı güden sözleşmeler, İş görme amacı güden sözleşmeler, saklama amacı güden sözleşmeler, güvence amacı güden sözleşmeler, şirket sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilir.

Alt başlıklarda en sık düzenlenen sözleşme türleri şu şekildedir:

Satış Sözleşmesi,

Türk borçlar kanunu 207. Maddesine göre satıcının satılanını mülkiyetini alıcıya devretmesi, alıcının karşılık olarak ödemesi gereken bedeli üstlendiği anlaşmadır. Taşınır ve taşınmaz satışı olarak ayrılır. Satış sözleşmesi niteliği kazanması için satış bedeli para olmalıdır.

İş Sözleşmesi,

Çalışan ve işveren arasında iş görme, ücret ödeme gibi iş ilişkisine dayalı sözleşmelerdir. İşin yapısı ve çalışma şartlarına göre farklılık gösterebilir. İş süresi bir yıl veya fazlası ise iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır.

Kira Sözleşmesi,

Menkul ya da gayrimenkulün bedel karşılığı, geçici süre için kullanım hakkının başka kişiye verilmesi için yapılan sözleşmelere kira sözleşmesi denir.

Evlilik Sözleşmesi

Noterde düzenlenmesi zorunlu olan evlilik sözleşmesi, evli çiftler arasında malları yönetim ve tasfiye açısından düzenleyen sözleşmedir.

Kişilerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmeler hukuku, her alanda hak kaybını önler. Sözleşmeler hukuku alanında hukuki destek almak  ileride yaşanması muhtemel hak kayıplarının önlenmesi adına önemlidir.

Kanada göçmenlik hukuk işlemleri alanında profesyonel hizmet almak için https://lewishukuk.com/ sitesi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Hemen Lewis Hukuk ile iletişime geçin

istanbul-barosu-logo-lewis-hukuk
law-society-logo-lewis-hukuk
Lewis-Hukuk, istanbul göçmenlik hukuk bürosu,
150 Carlton Street, #100 Toronto, ON M5A 2K1
+90 532 355 8333
info@lewishukuk.com

Bizi takip edin:

ÜCRETSİZ DANIŞMA

Lewis Hukuk internet sitesinde yayınlanan bilgi ve belgeler genel bilgi amaçlıdır.

Copyright © 2020 Lewis Hukuk.
Tüm Hakları Saklıdır.